ФЪН ШУЙ СРЕЩУ БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА ВЪВ ВРЕМЕТО

          С настоящия материал бих искала да обърна внимание върху един любопитен факт. Нашумялото в последните години учение Фън Шуй има редица допирни точки и съответствия в българската жилищна архитектура през Възраждането.

                Какво представлява Фън Шуй? Това е древнокитайско изкуство за благоприятното местоположение; това е начин за внасяне на равновесие в околната среда и за подобряване на живота ви. Фън Шуй освен теория е и система от съвети, похвати и техники, подходящи за удовлетворяване на различни потребности. С тях можете да промените своя дом и офис, да се наслаждавате в по-голяма степен на ежедневието си.

Не само Вие създавате своя дом,

Вашият дом също Ви създава.

                Фън Шуй е начин за управляване на “жизнената енергия” /Ци/ на средата, за подобряване на вашата съдба. Целта е да се създаде хармония между човека и природата, поставяйки човека във възможно най-благоприятното място и жизнена среда.

                Майсторът на Фън Шуй, професор Лин Юн дава следното определение: Фън Шуй е методът, който хората използват по естествен начин, за да изберат и определят местоположението, да построят и създадат, или за да адаптират и променят своята работна и жизнена среда с цел постигане на максимално здраве, богатство и благополучие, в съответствие с наличното познание.

                От това определение става ясно, че хората от всички епохи и култури са използвали “индивидуалния емпиричен подход към околната среда”, за да подобрят живота си, независимо дали са знаели и прилагали  Фън Шуй, който да описва практиките им.

                Тези размисли и теории, като че ли са резултат от задълбочено проучване на българските възрожденски къщи. Къщи, строени през различни години в продължение на повече от едно столетие от различни майстори за стопани с нееднакви материални възможности, културнобитови нужди и обществено положение.

Интересно е да се отбележи, че терминът Фън Шуй идва от китайска поговорка, описваща най-подходящото място за живеене:

Там, където вятърът е умерен

И слънцето топло,

Водата чиста и растителността богата.

                А сега да погледнем къщите от нашето Възраждане.

                Те са разположени в голям двор с много зеленина и цветя, заобиколен от всички страни с висока ограда. Къщата е ситуирана така, че главното ú лице, на което са входът и чардакът, да са обърнати към двора, към портата и същевременно към слънчевата, запазена от вятъра страна – най-често на юг, югоизток или югозапад.

                Във Фън Шуй се работи чрез балансиране и хармонизиране на “енергията на жизнената сила”, която тече в и около нашите домове, дворове и служебни помещения. Теорията на Фън Шуй твърди, че всяка сграда получава енергия от заобикалящата я среда и че тази енергия циркулира в нея. Във всеки един момент вашата домашна среда или ви поддържа и зарежда с енергия, или изчерпва и пресушава жизненита ви сила.

                В домовете ни Ци тече в цялостната конструкция, основаваща се върху геометрия, план, цветове и използвани материали. Разположението на стаите, техните пропорции и дизайн, връзката на къщата със земята създават енергийните канали и модели на къщата.

Ци , течаща в къща

                А сега нека погледнем разпределения на жилищни етажи от български къщи.

                Потвърждение на тези думи са плановите схеми на българските къщи от ранното Възраждане. Плана включва открит чардак, “в’ къщи“ – с традиционното огнище, в която се влиза направо от чардака, соба – свързана с “в’ къщи“ и една стая /одая/, достъпна  направо от чардака.

Трявна – Попангеловата къща

                По-късно между одаята и “в’ къщи“ се вмъква изолиращо от студа помещение – пруст. Килерите са значително подобрение на жилищата. В светлината на Фън Шуй бихме казали, че те спират изтичането на енергията Ци, те пазят къщата от студа от север.

Копривщица – Джоголановата къща

                В архитектоничното оформление на българските къщи няма нищо случайно, излишно или пресилено. Всеки елемент от фасадата се характеризира с добре намерени и логично обосновани форми, еднакво близки както на конструктивната, така и на художествено-естетическата логика. Използвани са малко композиционни елементи и предимно такива, които са непосредствено свързани с конструкцията и произлизат естествено от начина на градеж. Такива елементи са арките и рамките на чардаците, образувани от вертикалните колони, хоризонтално разположените етажни гредореди и ажурните парапети.

                Архитектурата през Възрожденската епоха е органически свързана с природната среда и отразява непринудено специфичните особености на местните строителни и художествени традиции. В композиционния ú строеж се вижда вярата, оптимизма и дълбоката обич към българското народно изкуство и неговите строителни и художествени традиции.

                В тази връзка искам да спомена, че терминът Фън Шуй означава “вятър-вода”. Йероглифът за вятър означава още “традиция, стил”, а йероглифът за вода е подходящ символ на Ци /жизнена енергия/ и връзката с околната среда.

Източната философия проповядва, че всяка проява води до полярност или до двуединство, без което би била всъщност немислима. Връзката между двата полюса е третия аспект на триединството. В проявата на каквото и да било действие, дейност, подреждане или градеж се демонстрира неминуемо и неизбежно подобен триединен вид. Това Триединство е залегнало в основата на много религиозни възгледи и учения, на метафизични системи и философски тези – достатъчно е да се позовем на Християнската Света Троица или на трите аспекта на Индуизма.

                Това Триединство се наблюдава и в степенуването на пространството при Възрожденските къщи. Във височина къщата естествено и органично израства от терена. Приземният етаж, свързващото ниво, е заето от стопанските помещения, а етажът е отреден за жилищни нужди. В планово отношение откритият чардак създава връзката между къщата и двора. Там е преходът между вътре и вън, това е мястото, което през топлите месеци се използва, както за работа така и за почивка, хранене и нощуване.

                След енергията Ци, другото освновно понятие във Фън Шуй е символиката. Вашият дом е основен израз на живота ви. Всеки аспект на жилището ви отразява кой сте Вие, както и състоянието на вътрешия и външния ви живот.

                Така например основната – входната врата символизира началото. Тя е най-важната точка, през която енергията влиза в дома ви. Тя е точката, която определя границата между “вътрешната” и “външната” сфера на обкръжаващата ви среда. Ако това място е блокирано, могат да пострадат всички сфери в живота ви. Ако вашата врата е хубава, пълна с позитивна енергия – животът ви ще бъде благословен и богат.

                Фън Шуй казва, че когато пътищата и вратите към дома ви са свободни, разчистени и са в добро функционално състояние, енергията и благоденствието могат да влизат вътре свободно, подобрявайки живота ви по най-различен начин.

                Голяма и красива е портата през която се влиза в дворовете на възрожденските къщи. Пътека от добре оформен каменен плочник води през откритото дворно пространство до главния вход на къщата и открития широк чардак. От фасадата и входа струи жизнерадост и тържественост.

                Друга особеност е, ако къщата ви е със стълби, сочещи директно към входната врата. Това може да се отрази неблагоприятно върху състоянието на богатството ви. Метаформата тук е, че енергията може да влезе в дома ви, след това да се изнесе право към задната част на жилището, създавайки всичко друго, но не и богатство за вас. Входът трябва да бъде привлекателен и подканящ, ако желаете да привлечете сделки, клиенти, продажби.

                Знаели ли са за това българските майстори строили красивите ни къщи? Чардакът е южен и стълбата винаги тангира до къщата, като най-често подходът и е от западната страна. В по-късните примери входът е под висок триарков навес, носен от стройни, оцветени дървени колони с богато резбовани капители. Поставен е в остта на средната арка, а двураменна стълба води към него отстрани на къщата. Тя подчертава неговото значение и му придава особена тържественост.

Копривщица – Кантарджиевата къща
Копривщица – Гърковата къща

                Друго понятие във Фън Шуй е свещенният осмоъгълник. Това е система и метод за тълкуване на енергийните модели. Ще имате по-голям полза от Фън Шуй, когато всички части на този осмоъгълник, приложен за дома ви или работното място са балансирани и силни. Ако някоя част от този осмоъгълник е по-важна в сравнание с останалите, това е деветия сектор – Центърът. Центърът символизира здравето и единството, той поддържа и захранва всичките осем страни на осмоъгълника.

                И именно в Центъра българският строител е разполагал огнището, голямата стая, салонът.

                В тази зона Фън Шуй съветва да се поставят картини, скулптура на лечител, образи на ангели или лекуващи божества. Внасянето на енергията на Земята в Центъра укрепва здравето и всички останали сфери на живота ви. Тази енергия може да се доведе чрез поставяне на предмети свързани със Земята – керамични съдове, големи саксии с цветя, дървени предмети и мебели, цветове в жълто, оранжево, кафяво.

                Характерно за голямата стая в къщите от Възраждането е т. нар. менсофа – повдигнато място за сядане и почивка. То е отделено с украсена дървена рамка, а някъде и с нисък парапет от дървени колонки с дърворезба. Страничните стени на менсофата са оформени с долапи и дърворезба, рисунки /пейзажи,  алафранги с цветя/.

Копривщица – Лютовата къща, синята стая – стената с “алафрангата”

                Говорейки за символиката във Фън Шуй ще кажа няколко думи и за цветовете и ароматите.

                Цветът е един от най-всеобхватните и полезни начини за създаване на по-добър живот. В действителност всички неща притежават цвят.

                Любовта на нашия народ към орнамента и многоцветието е силно изразена в богатите по форма и уникални в колорит народни носии, тъкани, керамика, както и в архитектурното творчество. Навяващият спокойствие и увереност колорит, свежестта на тоновете, мекотата на линиите и често твърде смелите цветни съчетания говорят за голямото майсторство и вътрешен усет на народните художници.

                Ароматът е начин за установяване на непосредствена връзка с вътрешния дух. Правилният аромат може да възвиси духа, да доведе до лечебен процес и да създаде желаната атмосфера във вашата среда.

                Някой от вас спомня ли си как ухаят дворовете в Карлово, Клисура или Сливен? От ранна пролет до късна есен те са пълни с рози, зюмбюл и трендафил, лалета, лавандула, хризантеми. Неизменно присъстват червеното мушкато и вечнозеленият чимшир.

Чешма, украсена с каменен релеф

                Фън Шуй съветва да увеличите течащата вода в живота си. Водата е универсален символ за просперитет. Наличието на течаща вода ви помага да имате стабилно циркулиращ паричен поток и здрава мрежа от контакти и партньори.

                Във всички български дворове е имало чешма или кладенец, а много често през целия двор преминава обрамчена с калдъръм ромоляща бистра вада – приятна за ухото и освежаваща въздуха през горещите летни дни.

                Можете да подобрите Ци и щастието на своето семейство, обръщайки внимание на стаите, в които членовете на семейството прекарват времето си заедно – дневната, трапезарията, кабинета. Всяко усилие да направите тези стаи приятни и удобни ще спомогне за семейната хармония. Насърчете семейното щастие с помощта на цвят, светлина  и красота.

                В къщите на заможното градско население през Възраждането салонът е представителният център, гръбнакът на архитектурната композиция и на художествена украса. Доминиращото му положение е изявено и върху фасадата. Наред с дърворезбата, декоративната апликация и кованато желязо в оформлението на интериора участват килимите, губерите, шарените черги, фино изработените домашни плетива и бродерии. Те изпълват помещенията с много топлота, уют и красота.

                Украсете живота си с цветовете на богатството. Цветовете за стени са зелено, червено, синьо и пурпурно. Не е задължително да са оцветени всички стени – достатъчно е само една, за да не стане стаята мрачна и подтискаща.

                И в тази посока могат да се посочат примери

                Според китайската енергийна теория има пет елемента, които образуват всичко в Света, включително и нашите тела – дърво, огън, земя, вода и метал. Всеки от петте елемента представлява уникален енергиен принцип, който е важен за равновесието и здравето. Когато в обкръжаващата Ви среда присъстватват всичките елементи, това ще доведе до нарастване на хармонията, баланса и енергията в живота ви.

                Физическият представител на даден елемент може да бъде всяко нещо, което характеризира този елемент. Елементът огън например може да бъде представен от огнище, елементът дърво – от дървена мебел, елементът земя от саксия или керамичен предмет, елементът вода може да е само картина на река, а елементът метал – от метална масичка.

                В заключение искам да обобщя. Българските възрожденски къщи са създадени от нашите майстори – архитекти с помощта на сравнително не много на брой изразни средства.

                Облият и ломеният камък, глината и дървото, в техния естествен цвят и фактура; белите и оцветени стенни плоскости, обикновено обрамчени с дърво; легналите, неразчленени или слабо разчленени покриви, покрити с каменни плочи или керемиди; широките, хвърлящи дълга сянка стрехи; контрастът между излязлата напред светла стенна плоскост и тъмното празно пространство на чардака; колонките, парапетите, вратите, долапите, таваните и комините; подвигнатите кьошкове, конзолните наддавания на горния етаж; разместените поединично или на групи прозорци с или без решетки и капаци; стройните комини, а по-късно и еркерите; двустранните външни стълби, аркадите; кобиличната крива на своеобразните фронтони и накрая вътрешните и фасадни стенописи, почти изчерпват изразните средства, с които нашите народни майстори – архитекти са създали очудващо богатство и разнообразие от завършени архитектурни образи.

                И тези средства са използвани твърде пестеливо. Трудно е да се намери в творчестото на нашите майстори от онова време нещо излишно, нецелесъобразно, някоя форма, елемент, детайл, сами за себе си, несвързани, неизхождащи логично от материала, конструкцията, композицията, от идеята за сградата.

                Това единство между фасадата и вътрешното разпределение; между строителния материал, детайлите и конструкцията, в която този материал е използван; между конструктивната роля на даден архитектурен елемент и архитектруната форма, в която тази конструкция е предадена; между цвета и фактурата на материал и архитектурната  форма – е една от причините за онова силно впечатление на искреност, за нещо цялостно и завършено, което се получава при наблюдаване на нашата народна архитектура. Архитектура създадена с много любов, в която на практика, са се осъществявали важните принципи за единство между теория и практика, за приемственост и използване на архитектурното наследство.

                Това е може би една от най-големите поуки, които трябва да бъде извлечена от нас при изучаване на българската архитектура.

                Постарах се да покажа, че българската архитектура през епохата на Възраждането е архитектура, развивала се независимо и самостоятелно, и отговаря на редица техники и препоръки от Фън Шуй – един древнокитайски прагматичен начин от преди 3 000 години.

Библиография и източници:

Арбалиев, Г. “Строителни и художествени традиции на българската архитектура.” София: ДИ “Техника”, 1977.

Кенеди, Д.Д. “Фън Шуй съвети за по-добър живот.”София: АРАТРОН, 2001, с.28-40.

Кожухаров, Г. “Български къщи от епохата на Възраждането.” София: Българска       Академия на Науките, 1953.