Алианц Варна

Различното тук произлиза от факта, че в реставрацията и опазването на този архитектурен паметник се спряхме на първоначалната идея за неговите цветове – розово. Употребиха се нови материали, в по-меки нюанси на цветовете, които от своя страна подчертават декоративните елементи. Към тях е приложен съвременен цветови подход –  сиво и розово, новост в работата по паметници на културата в България.

Освен приетите предложения за цветовете и оформлението на фасадата, обектът е значим, тъй като се намира на най-емблематичната от историческа гледна точка улица във Варна – ул. Преслав. Архитект на сградата е отново Никола Лазаров.