Апартамент „Дъждовна гора”

Този обект е от поредицата тематични airbnb апартаменти, като тук тематиката е природна – дъждовна гора. В цветови аспект е заложено предимно на бяло и жълто, като в дневната се появява тъмно зелена стена за акцент. Окаченият таван с характерните осветителни тела цели да вкара „въздух”, сякаш слънчевата светлина огрява пространството.

С влизането посетителят е посрещнат от гледка на зеленина в далечината, а във фоайето има речни камъни. Оттам то отвежда в банята, която също е в сиво-бели тонове все едно се намираш сред скалите на някой водопад. Пищна растителност посреща в общото пространство, където са разположени дневната и кухнята с трапезария. В спалнята е заложено на пълноценно изживяване, като една цяла стена сякаш те пренася в дъждовните гори на тропиците.