Читалище – Културен център Оброчище

В проектирането на това читалище разполагахме с пълна свобода. Основната идея на проекта е да представлява културно-духовно средище, което да съчетава в едно туристическа атракция, православна църква и паметник. Формата на сградата следва нейната функция. Тя представлява пространство, развито в логическа последователност на различни функционални звена, като доминиращото е многофункционална зала. Използва се денивелацията на терена и обемите „пълзят“ по него.

В стилова насоченост, от архитектурна гледна точка, е направен реверанс към миналото. Обектът е наш съвременен прочит на антична архитектура, пресъзданен чрез колонадата и водния акцент. Подходите към читалището са проектирани така, че да осигурят удължен път, който да създава различни погледи към сградата, така че да се осигури вид преживяване дори преди влизането в нея.

Проектът е важен за нас, тъй като напоследък все по-рядко се обръща внимание на културното присъствие в по-малките селища. Интересен факт е, че от 1989 година няма проектирано ново читалище.