Ключът на София

Основната идея зад проекта на тази скулптура е да приветства чужденците, пристигащи от летище София в столицата ни. За съжаление, останала в недовършена фаза, скулптурата е трябвало да стане вторият символ на София. Идеята е била, когато някой става почетен гражданин на града, да му бъде връчван „Ключът на София“ именно на това място. В скулптурата е вложена много символика, част от която се изразява именно в този жест. Старата приказка казва, че „да дадеш ключа от дома си на някого е върховна степен на доверие“.

В пластично и пространствено оформление проектът демонстрира чувство към форма и детайл. Формата на кръга е форма на съвършенство и безкрайност, тя няма ориентация, а същевременно изделието деликатно отбелязва посоките на света. Проектът е важен за нас от една страна, защото е работа по създаването на символа на нашата столица, но и защото е пример за екипната работа между скулптор и архитект – професионалисти в различни точки от творческия процес.