Къща Юлиян

Отправна точка в проектирането на тази къща бе желанието на клиента да се запази максимално съществуващия сграден фонд, като той да се дострои и да се направи преустройство и разширение до постигане на търсените функционални и количествени параметри. Ситуирането на сградата в парцела е предопределено, съществуващата се достроява тристранно. В оформянето на околното пространство важен елемент е реката, към която е „отворена“ къщата.

Външен наблюдател веднъж сподели, че къщата прилича на „къща от приказките“. За това със сигурност допринасят аркадата на терасата на основния етаж, витата стълба, която води от нея към двора и терасираното оформление на околното пространство.