Къща Персияна

Интересното в този проект е ясното желание на клиента – две самостоятелни еднофамилни къщи, но под един покрив. От самото начало търсеният резултат се знае, а именно – две поколения да живеят в това, което изглежда една обща къща, но без да се смесват двете домакинства. Разработката постигна ефекта без колебание – два отделни входа от двете страни на сградата. Стилът ѝ отговаря на желанията на клиента – френски прозорци, дълбоки стрехи. Предизвикателство бе мащабът на къщата да не надделее в парцела.

В процеса на разработката се осъществи ползотворно сътрудничество и дори съавторство между инвеститор, който знае какво иска, и архитект, който знае как да му го предостави. В случая се постигнаха добри партньорски взаимоотношения, изградени върху уважение и доверие.