Пощенска банка Варна

Отличителното в този проект е, че банковият офис във Варна е пилотния обект, където изцяло се изгради новата идея за корпоративен имидж на банката. Именно създадената от нашето архитектурно студио визия на интериора се изпълнява и до днес в офисите на Българска пощенска банка. Зад тази разработка стои основната идея за пилотен проект с морско звучене – кръглите отвори, наподобяващи люкове на кораб. Новият корпоративен дизайн е диктуван от открити помещения, позволяващи директен контакт между клиенти и банкови служители.

По отношение на главната фасада намесата е пестелива с пластично третиране около прозорците. Целта на проекта бе създаването на един нов тип банков офис в системата на Българска пощенска банка.