СБХ – Шипка 6

Представеното е конкурсен проект за сградата на Съюза на българските художници. Тя е добре позната за квартала и града и не е променяла функцията и облика си през годините, с което е оставила траен отпечатък в съзнанието на творците и публиката със своя архитектурен образ. Именно поради тази причина в проекта намесата по фасадите е пестелива и като пластично решение, и като използвани материали.

При разработката се подходи с разбиране и професионално познаване на съществуващата конструкция – колони, греди, подови панели и окачена фасада от стоманобетонни панели. Резултатът е пренареждане на етажите и умело, деликатно оформление на фасадите с подмяна на дограма и вплитане на декоративно осветление. В цялата сграда е проведен принципът за достъпна среда.

Допълнението към фасадното оформление се изразява в един нов елемент – метална пространствено-прътова конструкция, подчертаваща ъгловото навлизане в сградата, т.е. главния ѝ вход. Крайният резултат е съвременно звучене (с нови материали и технологии) без разрушаване на съществуващите елементи по сградата.