Сграда Чавдар

Това е многофамилна сграда в сложна матрица. В нея са преплетени желанията на клиента за максимален брой апартаменти, както и възможност за тяхното комбиниране в по-големи или пък разделяне на по-малки такива. Това води до разнообразна планова схема на апартаментите и само два етажа са с идентични жилищни единици. Друго категорично изискване на клиента бе сградата да бъде само със скатни покриви. Търсена е визия на традиционна българска архитектура – да се отличава от обкръжаващите я сгради, но все пак да се вписва в средата.

С пропорциите си, деликатната пластика на витрини и лоджии, на плът и отвори, с широките си стрехи, както и с премереното използване на декоративни елементи, сградата излъчва спокойствие. Тя е пример за обект с добре издържани пропорции, които винаги са били важни за нас, независимо от едрината на дадена сграда.