Спортна зала Албена

Този проект дава началото на дълго ползотворно партньорство между „Дикански и партньори“ и курортен комплекс Албена. Основната идея на проекта бе да се създаде спортен комплекс с хотел, където да има физкултурен салон и зално пространство, подходящо за различни видове спорт.

Мястото за развиването на този проект е с голяма денивелация на терена, която е използвана максимално. Характерното за разработката е, че предлага връзка между „горна“ и „долна“ зона на комплекс „Албена“. Комфортната зрителна крива на трибуните съвпада перфектно с естествената денивелация, което позволява на сградата да „легне“ върху терена. Игралното поле се явява на четири метра над кота 0.00, а отдолу се намират съблекалните, треньорските зали, офисите за журналисти, балнеология и други.